همكاران محترمي كه سهام ترجيحي دريافت نموده‌اند، براي اطلاع از مانده بدهي و تعداد سهام واگذارشده ( سهام اوليه در زمان واگذاري سهام ترجيحي) ، كافيست كد ملي خود را وارد كرده، عبارت «جستجو» را كليك فرمايند.

به منظور تسويه حساب بدهي لازم است مانده بدهي به حساب بانكي شماره 1- 4545455- 816 - 392 نزد بانك سينا به نام شركت ملي صنايع مس ايران واريز و اصل فيش واريزي به پيوست درخواست سهامدار از طريق پست به دفتر امور سهام، سرمايه‌گذاري و مجامع ارسال گردد.

همكاران محترم توجه فرمايند كه اين قسمت از سايت صرفاً جهت اطلاع از مانده بدهي شما از محل سهام ترجيحي واگذار شده مي‌باشد لذا براي اطلاع از وضعيت جاري سهام و مطالبات خود، از پورتال سهامداران استفاده فرماييد.

آدرس دفتر امور سهام، سرمايه‌گذاري و مجامع به شرح ذيل مي‌باشد:

«تهران، خيابان شهيد دكتر بهشتي، خيابان شهيد خالد اسلامبولي ( وزراء سابق)، كوچه يازدهم، پلاك 22 طبقه اول، كد پستي 1513744513 »

 
org.aryanic.portal.database.DataBaseException: select * from dm_showforms where id=? [[7]] Operation not allowed after ResultSet closed
mogh=Create SEARCH form
SAHAM990417.FLNAME as my0_1,'isdbnull' as my0_4,SAHAM990417.NOSAHAM1 as my1_1,'isdbnull' as my1_4,SAHAM990417.BEDEHI1 as my2_1,'isdbnull' as my2_4,SAHAM990417.NATION as my3_1,'isdbnull' as my3_4 from SAHAM990417