آخرین خبر ها
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران
1398/4/26

در جهان صنعتی امروز که در حال گذر از نسل 4 تکنولوژی هستیم ، اثربخشی عملیاتی شرط لازم کسب و کار ها بوده ، اما هرگز کافی نیست.کسب و کار موفق ، نیازمند همگامی با تکنولوژی های روز جهان است.

انتشارات آرشیو ...